Software Development Company - TPSoft

 • Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00

 • Hotline:0968 636 247

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Menu

Dự án

marketplace
 
Hỗ trợ trong việc quản lý, tính hoa hồng, theo dõi, giám sát, thống kê, phân tích, đánh giá sản phẩm dịch vụ hợp tác kinh doanh giữa đối tác hợp tác và công ty Mobifone khu vực 2.
 
Các tính năng chính:
 • Quản lý sản phẩm dịch vụ
 • Quản lý khách hàng doanh nghiệp
 • Quản lý đối tác hợp tác
 • Quản lý kênh bán hàng
 • Quản lý doanh nghiệp dùng thử
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý phụ lục hợp đồng
 • Quản lý gia hạn dịch vụ
 • Thanh toán doanh nghiệp
 • Khóa tài khoản doanh nghiệp
 • Hoa hồng đối tác hợp tác
 • Hoa hồng kênh bán hàng
 • Quản lý feedback
 • Nhắn tin sms & email
 • Báo cáo thống kê
 • Phân quyền hệ thống