Software Development Company - TPSoft

 • Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00

 • Hotline:0968 636 247

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Menu

Dự án

NHHH
 
Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả về thời gian, chi phí, con người và kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời, chính xác trong việc quản lý nhập xuất kho, thu chi, công nợ, nhân sự, tiền lương.
 
Các tính năng chính:
 • Quản lý nhập hàng
 • Quản lý xuất hàng
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý ngân hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý lương, thưởng
 • Báo cáo thống kê
 • Phân quyền hệ thống