Software Development Company - TPSoft

 • Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00

 • Hotline:0968 636 247

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Menu

Dự án

sl-08
 
Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý hiệu quả về thời gian, chi phí, con người và kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời, chính xác trong việc quản lý mua bán điện, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, mua bán rác thải và cho thuê diện tích đất giữa các doanh nghiệp và chủ đầu tư trong khu công nghiệp.
 
Các tính năng chính:
 • Quản lý mua, bán điện
 • Quản lý bán nước sạch
 • Quản lý xử lý nước thải
 • Quản lý mua bán rác thải
 • Quản lý cho thuê diện tích đất
 • Import dữ liệu từ excel
 • In & Gửi mail giấy báo
 • Theo dõi lịch sử thay đổi giá
 • Báo cáo thống kê & biểu đồ
 • Phân quyền hệ thống