Software Development Company - TPSoft

 • Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00

 • Hotline:0968 636 247

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Menu

Dự án

petrolimex
 
Hỗ trợ nhân viên quản lý các tờ khai xuất nhập khẩu xăng dấu với hải quan, thuận tiện tra cứu tình hình nộp thuế cho các tờ khai mọi lúc mọi nơi, quản lý gia hạn tờ khai nộp thuế cho hải quan theo quy định, quản lý tờ khai hết hạn nộp thuế, một số báo cáo cho tập đoàn xăng dầu Petrolimex.
 
Các tính năng chính:
 • Quản lý các thông tin về tờ khai
 • Quản lý mặt hàng xăng dầu
 • Quản lý thuế các tờ khai
 • Quản lý thời gian gia hạn và nộp thuế
 • Quản lý các đơn vị tái xuất tại kv2
 • Quản lý gia hạn tờ khai, tờ khai hết hạn bảo lãnh thuế
 • Scan thông tin tờ khai theo tàu hàng
 • Kế hoạch nộp thuế nhập khẩu xăng dầu
 • Gửi email tự động tờ khai gia hạn, tờ khai hết hạn
 • Báo cáo thống kê
 • Phân quyền hệ thống