Software Development Company - TPSoft

 • Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00

 • Hotline:0968 636 247

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Menu

Dự án

petrolimex
 
Hỗ trợ nhân viên quản lý xà lan, tàu hàng theo khách hàng, Quản lý việc ban hành các barem xà lan xăng dầu của Petrolimex sài gòn cũng như của khách hàng, quản lý bảng dung tích barem cho từng xà lan thuận tiện cho việc nhập xuất xăng dầu. Lên kế hoạch hiệu chuẩn và ban hành bảng dung tích cho từng tàu hàng.
 
Các tính năng chính:
 • Quản lý đơn vị cấp ban hành barem
 • Quản lý các tàu hàng – xà lan
 • Theo dõi, quản lý barem xà lan hết hạn, ban hành
 • Quản lý kế hoạch, thực hiện ban hành barem, hiệu chuẩn barem xà lan
 • Nhập liệu, in ấn giấy chứng nhận hiệu chuẩn barem xà lan
 • Báo cáo thống kê
 • Phân quyền hệ thống
 • Gửi email tự động barem xà lan hết hạn, ban hành mới