Software Development Company - TPSoft

 • Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00

 • Hotline:0968 636 247

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Menu

Dự án

eDMS1
 
Hỗ trợ Quận và Phường quản lý hiệu quả, chặt chẽ các thông tin, ngành nghề kinh doanh, tình trạng hoạt động, tình trạng vi phạm, quá trình hậu kiểm và tra cứu nhanh chóng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Và tự động hóa trong việc quản lý của cơ chế nhà nước.
 
Các tính năng chính:
 • Quản lý và tra cứu thông tin
 • Quản lý vi phạm
 • Quản lý hậu kiểm
 • Quản lý khen thưởng
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Chuyển đổi dữ liệu ban đầu
 • Chuyển đổi dữ liệu từ Sở KHĐT, Văn Phòng UBND
 • Đồng bộ dữ liệu từ chi cục thuế
 • Báo cáo thống kê
 • Phân quyền hệ thống